КОМ EXCLUSIVE

Водата от извора се подлага на обработка с обогатен е озон въздух с цел отстраняване на сероводорода, съдържащ се в необработената вода. Подаването на озон е в такова количество, че остатъчния озон в готовата продукция да е с максимално съдържание 50 мг/л. След озониране, водата се подава към пълначно-затварачния блок, където се подават предварително издутите бутилки и капачките.

Минерална вода КОМ също така се предлага в елегантни стъклени бутилки:

Минерална вода – 0.750 л.

Минерална вода – 0.330 л.

Избери разфасовка:

0.75L

0.33L