Търговски представители

Варна

 • Димитричка Друмева Атанасова
  +359 894 344 024
  Продавач, разносна търговия Варна
 • Ралица Пламенова Рашева
   +359 894 344 027 
  Продавач, разносна търговия Варна

Видин

 • Мирослав Вълчев Николов
  +359 895 551 828

  Продавач, разносна търговия Видин

Враца

 • Явор Станков Мишев
   +359 897 858 753
  Продавач, разносна търговия Враца

Плевен

 • Петьо Антонов Николов
  +359 895 551 808 
  Продавач, разносна търговия Плевен

Пазарджик

 • Здравко Трайков Станков
  +359 895 551 824
  Продавач, разносна търговия Пазарджик

Пловдив

 • Йонко Атанасов Матански
  +359 895 551 829
  Продавач, разносна търговия Пловдив
 • Олимпия Андонова Димитрова
  +359 895 009 700
  Продавач, разносна търговия Пловдив

Разград

 • Ивелина Анкова Иванова
  +359 895 551 814
  Продавач, разносна търговия Разград

София и София Област

 • Соня Димитрова Григорова
  +359 895 551 801
  Продавач, разносна търговия София

Хасково

 • Дилян Иванов Делчев
  +359 895 551 805
  Продавач, разносна търговия Хасково

Шумен

 • Пенка Станчева Номику
  +359 895 551 815
  Продавач, разносна търговия Шумен