Натурална минерална вода КОМ

Водата от извора се подлага на обработка с обогатен с озон въздух с цел отстраняване на сероводорода, съдържащ се в необработената вода. Подаването на озон е в такова количество, че остатъчния озон в готовата продукция да е с максимално съдържание 50 мг/л. След озониране, водата се подава към пълначно-затварачния блок, където се подават предварително издутите бутилки и капачките.

Минерална вода – 19 л.

Минерална вода – 10 л.

Минерална вода – 10 л.

Минерална вода – 5 л.

Минерална вода – 3 л.

Минерална вода – 1.5 л.

Минерална вода – 0.500 л.

Минерална вода – 0.330 л.

Минерална вода – 0.200 л.

Избери разфасовка:

19L

10L

10L

5L

3L

1.5L

0.5L

0.33L

0.2L