Преди да си легнем да спим, често слагаме чаша вода да ни бъде под ръка, но може би не сме наясно с опасността, която ни заплашва. Първо може би сте забелязали необичайния вкус на престояла вода. Означава ли това, че се е развалила?

През нощта водата е била изложена на въздух и така е влязла в съприкосновение с въглероден диоксид, който частично се е превърнал във въглеродна киселина.

Когато въглеродната киселина пропусне един или два протона, се превръща в бикарбонат или карбонат, а това намалява рН новото на водата, поради което тя променя вкуса си.

Същевременно тя е била подложена на бактерии и прах. Това не означава, че веднага ще се разболеете, но все пак трябва да избегнете застоялата вода.