Контакти

ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ

Адрес

с. Бързия, област Монтанта

Телефон

+359 953 88 198

Факс

0953 88 198

СКЛАДОВА БАЗА

Адрес

София, ул. Лавандула № 24

Телефон

+359 2 936 80 80
+359 895 55 18 04

Факс

+359 2 936 80 80

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Адрес

1504 София, бул. Васил Левски № 140

Тел./Факс

+359 2 936 80 80

E-mail

ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ
с. Бързия, област Монтанта
тел.: +359 953 88 198
факс: 0953 88 198
e-mail: sklad_b@kom.bg

СКЛАДОВА БАЗА
София, ул. Лавандула № 24
тел/факс: +359 2 936 80 80; +359 895 55 18 04
e-mail: office_s@kom.bg

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
1504 София
бул. Васил Левски № 140
тел/факс: +359 2 936 80 80
e-mail: director@etapgroup.com