всичко
За водата КОМСело Бързия се намира в Северозападна България, област Монтана. Над селото, при цепене на гранит край реката, бликва минерална вода. Преди провеждането на хидрогеоложки проучвания и сондиране в находището е имало няколко студени минерални извори с температура на водата 13º С и с незначителен дебит - 0,01 до 0,02 л./сек. Минералната вода е извирала от пукнатини в палеозойския гранит. Имала е високо р Н > 9, мирис на сероводород и съдържание на микрокомпоненти, характерни за азотните терми - F , Ge , Ga и други.
Изворът Бързия

Село Бързия се намира в Северозападна България, област Монтана. Над селото, при цепене на гранит край реката, бликва минерална вода...
Лечебни качества

Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху бъбречно-отделителната и жлъчно-чернодробната системи, и върху стомашно-чревния тракт. Оказва благоприятно въздействие при лица работещи във вредна среда с тежки метали и др...
Производство

Водата от извора се подлага на обработка с обогатен е озон въздух с цел отстраняване на сероводорода, съдържащ се в необработената вода...
Опаковки

Пълната гама опаковки включва 9 размера и е предназначена за употреба "на крак", за през деня, в офиса или у дома...
Екип

Основната ни цел е да осигурим качествени продукти и добро обслужване на нашите клиенти...


© 2017 Натурална минерална вода КОМ. Всички права запазени.